เมื่อดวงดาวทั้ง 3 เสวยโชค แห่งราชา ลัคนา ราศีใด ลุ้นรับโชคใหญ่ !!!

 ลัคนาราศีใด ลุ้นรับโชคใหญ่ เมื่อดวงดาวทั้ง 3 เสวยโชค แห่งราชา 9 ลัคนาราศี ลุ้นรับโชคใหญ่ ลุ้นรับเงินก้อนใหญ่ ความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิต ลุ้นรวยลุ้นรับโชคใหญ่ ดวงดาวบนท้องฟ้าประทานโชคแห่งราชา

ดวงดาวทั้ง 3 เสวยโชค แห่งราชา ลัคนา ราศีใด ลุ้นรับโชคใหญ่ !!!

ดาวทั้ง 3 เสวยโชค แห่งราชา หรือเสวยโชคแห่งพระราชา ลัคนาราศีใด ลุ้นรับโชคใหญ่ วันที่ 9 – 20 สิงหาคม เกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ดวงดาวสำคัญบนท้องฟ้าถึง 3 ดวงได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ ที่เรียกว่า ราชาโชค พร้อม ๆ กันส่งผลให้ 9 ลัคนาราศี มีลุ้นโชคใหญ่ ลุ้นรับเงินก้อนใหญ่ รุ่นความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิต ซึ่งในแต่ละลัคนาราศีจะเป็นลัคนาราศีใดบ้างนั้น เดี๋ยวเราจะมาขยายกัน แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนตรงนี้ที่จะพยากรณ์ จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของการลุ้นรับโชคใหญ่ ลุ้นเรื่องดี ๆ เพียงเท่านั้น เตรียมลุ้นรวยลุ้นรับโชคใหญ่ ลุ้นเงินก้อนใหญ่ ในช่วงจังหวะที่ดวงดาวบนท้องฟ้าประทานโชคแห่งราชาให้กับเหล่ามนุษยชาติทั้งหลาย มาดูกันว่ามีราศีของท่านหรือไม่

ลัคนาราศี เมษ

ลัคนาราศี เมษ

ลัคนาราศีแรกได้แก่ ลัคนาราศีเมษ ดาวพระอังคารเป็นดาวประจำตัวของลัคนาราศีเมษ โคจรเข้าเรือนกดุมภะ ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชค อีกทั้งดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนกดุมภะ โคจรเข้าเรือนพันธุ ได้ตำแหน่งราชาโชค ยังไม่พอดาวเจ้าเรือนสหัชชะ โคจรเข้าเรือนปุตตะเสวยราชาโชค มีดาวราชาโชคถึง 3 ดวงพร้อม ๆ กันในดวงลัคนาราศีเมษ ที่สำคัญดาวประจำตัวของเมฆได้ตำแหน่งราชาโชคอีกด้วย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษ มีเกณฑ์รุ่นรับโชคใหญ่ เงินก้อนใหญ่ ความสำเร็จครั้งใหญ่ ติด 1 ใน 9 ลัคนาราศี ที่มีลุ้นดวงชะตาปัง ดวงชะตารับโชคนั่นเอง

ลัคนาราศี พฤษภ

ลัคนาราศี พฤษภ

ลัคนาราศีที่ 2 ได้แก่ลัคนาราศีพฤษภ สำหรับลัคนาราศีพฤษภ มีดาวพระอังคาร โคจรทับดวงชะตาได้ตำแหน่งราชาโชค เท่านั้นยังไม่พอ มีดาวพระศุกร์ดาวประจำตัว โคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะ เสวยตำแหน่งราชาโชค อีกทั้งยังมีดาวเจ้าเรือนปุตตะ โคจรเข้าสู่เรือนพันธุ ได้ตำแหน่งราชาโชค จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ลัคนาราศีพฤษภ จัดอยู่ 1 ใน 9 ลัคนาราศี ที่มีเกณฑ์ลุ้นรับเงินก้อนใหญ่ โชคใหญ่ ความสำเร็จครั้งใหญ่ ของชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนจงโชคดี

ลัคนาราศี เมถุน

ลัคนาราศี เมถุน

ลัคนาราศีที่ 3 ได้แก่ ลัคนาราศีเมถุน สำหรับลัคนาราศีเมถุน มีดาวประจำตัวเป็นดาวพระพุธ โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคดี อีกทั้งยังมีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะ และเป็นดาวการเงินของทุกลัคนาราศีอยู่แล้ว โคจรได้ตำแหน่งราชาโชค อีกชั้นหนึ่งในเรือนกดุมภะ เท่านั้นยังไม่พอดาวพระพุธ ดาวเจ้าเรือนพันธุ โคจรเข้าเรือนสหัชชะได้ตำแหน่งราชาโชคอีก นี่จึงเป็นเหตุผลทางโหราศาสตร์ ที่ทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุน มีเกณฑ์ได้โชค 3 ชั้น มีเกณฑ์ลุ้นรับเงินก้อนใหญ่ อยู่ 1 ใน 9 ลัคนาราศี ที่เตรียมรับโชคใหญ่ ลุ้นนเงินก้อนใหญ่ ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านจงโชคดี

ลัคนาราศี กรกฎ

ลัคนาราศีต่อไป ลัคนาราศีที่ 4 ได้แก่ ลัคนาราศีกรกฎ สำหรับกรกฎมีดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งราชาโชค ทับดวงชะตา เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีดาวพระอังคาร ดาวเจ้าเรือนกัมมะ โคจรเข้าเรือนลาภะ แปลว่าโชคลาภเงินก้อนใหญ่ ได้ตำแหน่งราชาโชค อีกทั้งดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะ ก็โคจรเข้าเรือนการเงิน รายได้อยู่ในเรือนกดุมภะ แล้วเสวยราชาโชค เท่ากับเรือนการเงินทั้งสอง และเรือนดวงชะตา บ้านของดวงชะตาเอง มีดาวราชาโชคทั้ง 3 ดวง โคจรเข้ามาทับ ส่งผลให้เกิดโอกาส เกิดโชคถึง 3 ชั้น หรือไม่ก็มีเกณฑ์ได้รับเงิน ได้รับโชคลาภครั้งใหญ่ในชีวิต จึงเป็นเหตุผล ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎ เป็น 1 ใน 9 ลัคนาราศี ที่มีเกณฑ์รับโชคใหญ่ จากการเกิดปรากฏการณ์ดาวราชาโชคพร้อม ๆ กันบนท้องฟ้าถึง 3 ดวงนั่นเอง ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านจงโชคดี

ลัคนาราศี สิงห์

ลัคนาราศี สิงห์

ลัคนาราศีต่อไปได้แก่ ลัคนาราศีสิงห์ ลัคนาราศีสิงห์เป็น 1 ใน 9 ลัคนาราศี ที่มีเกณฑ์ได้ลุ้นรับโชคใหญ่ จากการที่ดาวทั้ง 3 ดวง โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคพร้อม ๆ กันเพราะมีดาวพระพุธ ดาวการเงิน ดาวเจ้าเรือนลาภะ ดาวเจ้าเรือนกดุมภะ ของชาวลัคนาราศีสิงห์ โคจรเข้าทับลัคนาราศีสิงห์ อีกทั้งพระอังคาร ดาวเจ้าเรือนศุภะพันธุ ก็โคจรลอยกลางฟ้าครับเรือนกัมมะ ได้ตำแหน่งราชาโชค ดาวศุกร์อยู่เรือนวินาศ แต่เป็นเรือนที่ผลักดันดวงชะตา เป็นเรือนที่อยู่เบื้องหลังดวงชะตา ได้ตำแหน่งราชาโชค ดาวทั้ง 3 ดวง เมื่อได้มาตรฐานที่ดีเหมือนกัน ย่อมส่งผลเชื่อมโยงรัศมีซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ มีลุ้นเงินก้อนใหญ่ โชคลาภก้อนใหญ่ ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนจงโชคดี

ลัคนาราศี ตุลย์

ลัคนาราศี ตุลย์

ลัคนาต่อไปได้แก่ ลัคนาราศีตุลย สำหรับชาวลัคนาราศีตุลย์ มีดางพระศุกร์ เป็นดาวประจำตัว เป็นดาวตะนุลัคนา โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนกัมมะ ได้ตำแหน่งราชาโชค เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีดาวราชาโชคคือดาวพระพุธ โคจรเข้าเรือนลาภะ แปลว่าโชคลาภเงินก้อนใหญ่ ได้ตำแหน่งราชาโชค อีกทั้งอังคารก็ยังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคในเรือนมรณะ ทำให้ดาวทั้ง 3 ดวง ได้มาตรฐานเดียวกันพร้อม ๆ กัน เชื่อมโยงความเป็นราชาโชค เข้าสู่ดาวประจำตัว และเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลย์ จึงเป็นเหตุผลทางโหราศาสตร์ ว่าชาวลัคนาราศีตุลย์ อยู่ 1 ใน 9 ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ลุ้นโชคใหญ่ เงินก้อนใหญ่ โชค 3 ชั้นขอให้ชาวลัคนาราศีตุลย์ทุกท่านจงโชคดี

ลัคนาราศี พิจิก

ลัคนาราศี พิจิก

ลัคนาราศีต่อไปได้แก่ ลัคนาราศีพิจิก สำหรับพิจิกดาวประจำตัวได้ตำแหน่งราชาโชค เข้าเรือนปัตนิ เล็งดวงชะตาตนเอง ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิก็โคจรได้ตำแหน่งราชาโชค อยู่ในเรือนศุภะตรีโกณลัคนา ไม่เพียงเท่านั้น ดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภ โคจรลอยกลางฟ้าในเรือนกัมมะ ได้ตำแหน่งราชาโชค ส่งผลให้ลัคนาราศีพิจิก เป็น 1 ใน 9 ลัคนาราศี ที่มีเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ ที่ดวงดาวบนท้องฟ้าได้ตำแหน่งราชาโชคพร้อมกัน 3 ดวง ส่งรัศมี ส่งพลังงานถึงกันและกัน ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิก มีเกณฑ์รับโชคใหญ่ ลุ้นเงินก้อนใหญ่ มีโอกาสได้โชค 2-3 ชั้น ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนจงโชคดี

ลัคนาราศี มังกร

ลัคนาราศี มังกร

ลัคนาราศีมังกร สำหรับลัคนาราศีมังกร ดาวเจ้าเรือนลาภะ ที่แปลว่าโชคลาภวาสนา เงินก้อนใหญ่ ตีโกณลัคนาเสวยตำแหน่งราชาโชค และในปีนี้ช่วง 9-20 สิงหาคม ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนศุภะอริ ก็ได้ตำแหน่งราชาโชค อีกทั้งดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะปุตตะ เสวยราชาโชคเล็งลัคนา เมื่อดาวราชาโชคเกิดปรากฏการณ์ ได้ตำแหน่งมาตรฐานพร้อม ๆ กันถึง 3 ดวง จึงส่งรัศมี ส่งพลังงาน ถึงกันและกันทั้ง 3 ดวง ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรเป็น 1 ใน 9 ลัคนาราศี ที่มีลุ้นโชคใหญ่ ลุ้นรับเงินก้อนใหญ่ ลุ้นโชค 3 ชั้น ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกคนจงโชคดี

ลัคนาราศี มีน

ลัคนาราศี มีน

ลัคนาราศีสุดท้าย ได้แก่ลัคนาราศีมีน ดาวเจ้าเรือนกดุมภะ ที่แปลว่าการเงินของราศีมีน ได้ตำแหน่งราชาโชคในเรือนสหัชชะ เท่านั้นยังไม่พอ ดาวเจ้าเรือนสหัชชะยังโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะ ได้ตำแหน่งราชาโชคซ้อนเข้าไป 2 ชั้น อีกทั้งดาวเจ้าเรือนปัตนิ คือดาวพระพุธก็ได้ตำแหน่งราชาโชคอีก จึงส่งผลในเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ ว่าดาวบนท้องฟ้าทั้ง 3 ดวง และมีดาวการเงินของลัคนาราศีมีน ได้ตำแหน่งราชาโชคพร้อม ๆ กัน ความเป็นราชาโชค จึงส่งผลถึงกันและกัน ทำให้ดาวการเงินของมีนโดดเด่น มีโอกาสได้ลุ้นรับโชค 3 ชั้น ลุ้นรับเงินก้อนใหญ่ ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนจงโชคดี

นี่คือ 9 ลัคนาราศีที่ มีลุ้นโชคในทางที่ดี จากผลของดวงดาวทั้ง 3 เสวยโชค แห่งราชา หรือเสวยโชคแห่งพระราชา ในช่วงนี้ รีบมาสมัครกับเรา รับเครดิตฟรี 50 % แล้วลุ้นแรง แทงหวยออนไลน์ เว็บหวยออนไลน์ ที่แจ่มที่สุด สนใจเดิมพัน สมัครได้เลยที่ : บาคาร่าออนไลน์