วิธีดู เส้นลายมือ มีกี่วิธี บ่งบอกอะไรให้เราได้รู้กันบ้าง

เส้นลายมือ มีวิธีการดูเส้นอยู่ 4 วิธี แต่ละวิธีจะบอกอะไรให้เราทราบบ้าง การดูเส้นต้องดูข้างไหน เส้นไหนคือเส้นแห่งโชคลาภ เราลองมาดูกัน

4 วิธี ดูลายมือ แต่ละเส้น บอกอะไรบ้าง

วิธีดูลายมือ จากเส้นลายมือ เป็นความเชื่อ มาจากโหราศาสตร์อินเดีย โดยรู้จักกันในชื่อ หัตถศาสตร์ (Palmistry) เชื่อว่า เป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ บุคลิก ลักษณะของตัวบุคคล ที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นๆ และ อาจคาดการณ์ทำนายถึงอนาคต ได้ด้วย เส้นลายมือ มีวิธีการดูเส้นอยู่ 4 วิธี แต่ละวิธีจะบอกอะไรให้เราทราบบ้าง การดูเส้นต้องดูข้างไหน เส้นไหนคือเส้นแห่งโชคลาภ เราลองมาดูกัน

เส้นลายมือ

ดูลายมือ ต้องดูข้างไหน

ดูลายมือ เนื้อคู่วาสนา ต้องดูข้างไหน เป็นความเชื่อที่แตกต่างกัน ในแต่ละตำรา บางตำราก็บอกว่า ดูมือใดก็ได้ แต่ที่นิยมคือ ผู้หญิง ดูลายมือข้างขวา คือ การทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตัวคุณ ดูลายมือข้างซ้าย แปลว่า ดูสิ่งที่มีมา หรือ การสั่งสมมาแต่อดีต ในผู้ชาย ดูลายมือข้างซ้าย คือ การทำนายสิ่งที่เกิดมากับตัวคุณ ส่วนข้างขวาเป็นสิ่งที่ สั่งสมมาตั้งแต่อดีต

วิธีดูลายมือ 4 เส้นหลัก

เส้นลายมือ
  • วิธีการดูเส้นลายมือเพื่อทำนาย ดูจากเส้นหลัก ได้แก่

1. เส้นหัวใจ

2. เส้นสมอง

3. เส้นชีวิต

4. เส้นวาสนา

1. วิธีดูลายมือเนื้อคู่

  • ดูลายมือ เนื้อคู่ ข้างไหนนั้น หากเป็นผู้หญิงดู จากข้างขวา ผู้ชายดูจากข้างซ้าย แต่บางตำรา บอกว่าดูข้างใดก็ได้ โดยตีความจากเส้นหัวใจหมายเลข 1 มีความหมายดังนี้

1. เส้นหัวใจเริ่มที่ ใต้นิ้วชี้ แปลว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจ ในชีวิตรัก

2. เส้นหัวใจเริ่มที่ ใต้นิ้วกลาง แปลว่า ผู้ที่เห็นแก่ตัว ในความรัก

3. เส้นหัวใจเริ่มที่ ใต้กึ่งกลางนิ้วทั้งสี่ แปลว่า เป็นผู้ตกหลุมรักได้ง่าย

4. เส้นหัวใจตรง และ สั้น แปลว่า เป็นผู้ไม่สนใจเรื่องความรัก

5. เส้นหัวใจสัมผัส เส้นชีวิต แปลว่า เป็นผู้อกหักง่าย

6. เส้นหัวใจยาว และ โค้ง แปลว่า เป็นผู้ที่แสดงความรู้สึกเก่ง

7. เส้นหัวใจ ขนานกับเส้นสมอง แปลว่า เป็นผู้รับมือกับอารมณ์ได้ดี

8. เส้นหัวใจมีลักษณะเป็น รูปคลื่น แปลว่า เป็นผู้มีสัมพันธ์รัก กับหลายคน หรือ ไม่จริงจัง

9. เส้นหัวใจมี เส้นวงกลมเกิดขึ้น แปลว่า เป็นผู้มีความเศร้าโศก หรือหดหู่ในจิตใจ

10. เส้นหัวใจขาดจากกัน หรือ มีเส้นอื่นทับเส้นหัวใจ แปลว่า เป็นผู้มีบาดแผล ทางอารมณ์

2. วิธีดูลายมือเส้นสมอง

  • การดูลายมือ เส้นสมอง เป็นการบ่งบอกความคิดสร้างสรรค์ ของเจ้าของเส้นลายมือ โดยมีความหมาย ดังนี้

1. เส้นสมองเป็น เส้นสั้นๆ แปลว่า เป็นผู้พึงพอใจในความสำเร็จ ทางกายมากกว่าทางใจ

2. เส้นสมอง เป็นเส้นโค้งลาดลง แปลว่า เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

3. เส้นสมอง เป็นคลื่น แปลว่า เป็นผู้ที่สนใจอะไรได้ไม่นาน

4. เส้นสมอง เป็นเส้นลึกและยาว แปลว่า เป็นผู้ที่มีความชัดเจน

5. เส้นสมอง เป็นเส้นตรง แปลว่า เป็นผู้มีความคิดบนพื้นฐานความเป็นจริง

6. เส้นสมองมี เส้นวงกลมหรือ เส้นทับ แปลว่า เป็นผู้มีอารมณ์วิกฤติ

7. เส้นสมอง เป็นขาด แปลว่า เป็นผู้มีความขัดแย้งกันเอง

3. วิธีดูลายมือเส้นชีวิต

  • การดูเส้นชีวิต เพื่อทำนาย หน้าที่การงาน หรือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย ที่อยู่ ดูจากเส้นโค้งที่อยู่ใต้นิ้วโป้ง มีความหมาย ดังนี้

1. เส้นชีวิตอยู่ ใกล้กับนิ้วหัวแม่มือ แปลว่า ชีวิตจะพบแต่เรื่องเหนื่อยยาก

2. เส้นชีวิต เป็นเส้นโค้ง แปลว่า เป็นผู้มีพลังงานล้นเหลือ

3. เส้นชีวิต ยาวลงมาถึงข้อมือ แปลว่า เป็นผู้มีพละกำลังมาก

4. เส้นชีวิต สั้นและตื้น แปลว่า เป็นผู้ถูกหลอกใช้ได้ง่าย

5. เส้นชีวิต โค้งเป็นครึ่งวงกลม แปลว่า เป็นผู้มีความแข็งแรงและกระตือรือร้น

6. เส้นชีวิต ลากเฉียง แปลว่า เป็นผู้ที่มีโอกาสมีปัญหาด้านความสัมพันธ์

7. เส้นชีวิต หลายเส้น แปลว่า มีพละกำลังมากเป็นพิเศษ

8. เส้นชีวิต มีเส้นวงกลมเกิดซ้อน แปลว่า มีโรคภัยที่อาจนำไปสู่การผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล

9. เส้นชีวิต ขาด แปลว่า รูปแบบชีวิตเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

4. วิธีดูลายมือเส้นวาสนา หรือ เส้นโชคลาภ

การดู เส้นวาสนา หรือ โชคลาก ดูจากเส้นลายมือที่ตั้งฉาก กับข้อมือ บ่งบอกถึงสิ่งที่เจ้าชีวิตไม่ อาจจะควบคุมได้ มีความหมาย ดังนี้

1. เส้นวาสนาลึก แปลว่า ชีวิตมักดำเนินไปโดย ชะตาเป็นผู้ควบคุม

2. เส้นวาสนา เชื่อมติดกับเส้นชีวิต แปลว่า เป็นผู้สร้างเนื้อสร้างตัว ได้ด้วยตัวเอง

3. เส้นวาสนา ติดกับเส้นชีวิตบริเวณกลางเส้น แปลว่า เป็นผู้ยอมทิ้งสิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อความสุขของผู้อื่น

4. เส้นวาสนาเริ่ม จากฐานนิ้วหัวแม่มือ และยาวทับเส้นชีวิต แปลว่า ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและบริวาร

วิธีการดูเส้นลายมือนี้ เป็นเพียงแค่ความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้น หากเจ้าชะตาเป็นผู้มีความมานะ ขยันขันแข็ง และ ใฝ่เรียนรู้ ก็จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย สำเร็จลุล่ววงตามเป้าหมายชีวิตที่ตั้งเอาไว้

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thairath.co.th/