สวดมนต์ข้ามปี ดวงดีตลอดไป

ข้อดี สวดมนต์ข้ามปี มาดูกันว่าสวดมนต์ข้ามปีนั้นดีเช่นไร คาถาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสวดมนต์ รวมไปถึงการเตรีมตัวที่ทุกคนต้องรู้ คุ้มค่าอย่างแน่นอน

สุดปัง สวดมนต์ข้ามปี  ดีดวงไม่มีตก เจอแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาอย่างแน่นอน

บอกได้เลยว่าใกล้จะถึงปีใหม่ 2566 หลาย ๆ คนอาจจะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน สวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้พระศรีรัตนตรัยคอยคุ้มครอง บางท่านที่ไม่ชอบไปไหน ไม่ชอบคนเยอะ ๆ ก็สามารถสวดมนต์ข้ามปีได้ที่บ้าน บทสวดมนต์ข้ามปี

ก่อนที่เราจะไปดูคาถาต่าง ๆ สำหรับสวดมนต์ข้ามปี เรามาดูก่อนว่าข้อดีการสวดมนต์ข้ามปีนั้นดีอย่างไร ได้ผลจริงหรือไม่ เตรียมตัวลำบากหรือไม่ วันนี้ทางเว็บพนันของเรามีคำตอบสำหรับนักบุญทุกท่านอย่างแน่นอน 

สวดมนต์
 1. หลัก ๆ คือการลดความเสี่ยง จากอบายมุขต่าง ๆ โดยเฉพาะการดื่มของมึนเมา ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และความชั่วร้าย
 2. ถือได้ว่าเป็นการทำบุญใหญ่ เพื่อให้กับชีวิตในปีหน้า ไม่ว่าจะทั้งทางกาย ทางจิตใจ และปัญญา
 3. เป็นการร่วมส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล ทำให้จิตใจสงบมากยิ่งขึ้น พร้อมรับสิ่งที่ดีใหม่ ๆ เข้ามาอย่างมีสติ เป็นการฝึกสมาธิ 
 4. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการสร้างบรรยากาศ การนับถือศาสนา รู้เช่นเห็นจริง ที่เกิดขึ้นในสัจธรรม การสวดมนต์นั้น ถือว่าเป็นการสร้างศรัทธา และความเชื่อมั่นของพระรัตนตรัย และน้อมนำคำสอนไปใช้ในชีวิต ให้เกิดผลดี
 5. เป็นการเริ่มต้นชีวิตปีใหม่ ด้วยสิ่งที่เป็นมงคล เพิ่มให้อันจะส่งผลได้พบความเป็นมงคลตลอดทั้งปี และตลอดไป
 6. เป็นการผ่อนคลาย จากสิ่งที่เจอมา ให้ผู้นั่งสมาธิ ได้พักสมอง รวมถึงจิตใจได้ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด ทำให้คุณนอนหลับได้ง่าย หลับลึกขึ้น และสบายมากขึ้น
เข้าวัด

การเตรียมตัวในการสวดมนต์ข้ามปี

อย่างอื่นเราต้องเตรียมร่างกาย จิตใจ และความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารให้อิ่ม ชุดที่ส่วนมากใส่สีขาว ที่ใส่ได้สบาย สะดวก และสุภาพ และที่ต้องเตรียมคือบทสวด เพราะการสวดมนต์ข้ามปีนั้นสวดเป็นเวลานาน มาดูกันว่าเราควรเตรียมอะไรบ้าง

 • การนั่งพับเพียบเป็นเวลานาน เพราะการทำกิจกรรมสวดมนต์ท้ายปี คุณจะต้องมีท่านั่งที่สุภาพ โดยเฉพาะการนั่งพับเพียบ ดังนั้นควรสลับท่านั่ง ในระหว่างพับเพียบ โดยกดน้ำหนักเฉพาะจุด และควรคลายกล้ามเนื้อลงประมาณ 1 นาที ทำสลับกันไปมา
 • ก่อนการสวดมนต์ควรกินอาหารให้เรียบร้อย ที่สำคัญคือต้องย่อยง่าย และเน้นผัก และผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจัด เพื่อให้ระบบการย่อยทำงานได้ดีขึ้น
 • ควรลุกไปยืดตัวบ้างในระหว่างสวดมนต์ ให้คุณเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการสวดมนต์ เพื่อเป็นการฟิตร่างกายให้พร้อม ทำให้การสวดมนต์ของคุณนั้นได้ยาวนานขึ้น 
 • และหลังการสวดมนต์ข้ามปีเรียบร้อย คุณควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อปรับสภาพ เนื่องจากการที่นั่งอยู่ในท่าเดิม ๆ เป็นเวลานาน
 • หากไปกับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาข้อเข่าควรนั่งบนเก้าอี้ แทนการนั่งพื้น เพื่อลดอาการปวดเข่า และการเกิดอุบัติเหตุได้

โดยการใช้คาถาในการสวดมนต์แต่ละปีนั้นไม่เหมือนกัน แถมบางวันยังไม่เหมือนกัน บางวัดใช้บทสั้นหลายบท บางวัดใช้บทยาว บางวัดใช้คาถาชินบัญชร วันนี้เราจึงมีคาถาสวดนมต์มนต์ข้ามปีมาบริการทุกท่าน สามารถนำสวดมนต์ได้ทั้งที่บ้าน และที่วัด สะดวกสบายอย่างแน่นอน 

ไหว้พระ

คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทพระพุทธคุณ

สาธุ สวดมนต์ข้ามปี

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

กรวดน้ำ สวดมนต์ข้ามปี

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)

อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)

อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ให้คุณได้บุญ ได้โชคลาภ และมีดวงที่ดี และพร้อมที่จะ เสี่ยงดวง วันนี้ บอกได้เลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน ให้ทุกท่านมาเสี่ยงดวงกับเว็บพนันที่เชื่อถือได้ เล่นได้ทุกวัน แถมยังได้เงินจริงอีกด้วย สายพนันไม่ควรพลาดเด็ดขาด เว็บพนันออนไลน์ที่ดี ที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน บอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุด ๆ