เลขมงคล เลขไหนเฮง ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

ศาสตร์ตัวเลขกับการเสริมดวง ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด เพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องดีๆ ในชีวิต เลขไหนเฮง เลขไหนเหมาะสม จะช่วยส่งเสริม ให้ชีวิตประสบผลสำเร็จ

ดูดวงทะเบียนรถ จากวันเกิด

เชื่อกันว่าคนเกิดในแต่ละวัน จะมีดวงที่แตกต่างกัน ศาสตร์ตัวเลขกับการเสริมดวง ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด เพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องดีๆ ในชีวิต เลขไหนเฮง เลขไหนเหมาะสม จะช่วยส่งเสริม ให้ชีวิตในแต่ละด้านประสบผลสำเร็จ จึงทำให้การดูทะเบียนรถมงคล ต้องดูตามวันเกิดของแต่ละคน เพราะฉะนั้น หากเราต้องการดูเลข ทะเบียนรถมงคล ให้ถูกโฉลกของตัวเองจึงต้องให้หลักทักษาซึ่งเป็นศาสตร์ตัวเลขที่มีมาแต่โบราณโดยในแต่ละวันจะมีเลข ทะเบียนรถมงคล ตัวไหนที่เหมาะสม หรือ แม้กระทั่งแต่ อักษรตัวไหนที่เป็นกาลกิณี หรือ ไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันต่างๆ บ้าง 

ในศาสตร์ตัวเลข กับการเสริมดวงเป็นสิ่ง ที่มีมานาน บางคนหลังจากซื้อรถแล้วยังต้อง ดูดวงทะเบียนรถที่ถูกโฉลกกับแต่ละคน เพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องดีๆ ในชีวิต เช่น การเงินดี เจรจางานสำเร็จ แคล้วคลาดปลอดภัย แต่ก็มีบางตัวเลขที่ส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุ 

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ เกิดวันอาทิตย์

เมื่อยึดถือ ตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคลสำหรับผู้ที่เกิด วันอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

ห้าม ใช้ ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ 

ห้าม ไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลก กับเลขทะเบียน คือ สีเขียว

สีต้องห้าม สำหรับคน เกิดวันอาทิตย์ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน

ตัวเลขบนทะเบียน ตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ เกิดวันจันทร์

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิด วันจันทร์ มีรายละเอียด ต่อไปนี้

ห้าม ใช้สระทั้งหมด ยกเว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์ซึ่งรวมถึงอักษร อ 

ห้าม ไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5

ตัวเลขบนทะเบียน ตัวสุดท้าย ห้าม เป็นเลข 1

สีรถที่ถูกโฉลก กับเลขทะเบียน คือ สีดำ

สีต้องห้าม สำหรับคนเกิด วันจันทร์ คือ สีแดง

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ เกิดวันอังคาร

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิด วันอังคาร มีรายละเอียดดังนี้

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

ห้ามใช้ ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง 

ตัวเลข กาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 2 และ เลข 1

ตัวเลขบนทะเบียน ตัวสุดท้าย ห้าม เป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลก กับ เลขทะเบียน ได้แก่ สีเหลือง

สีต้องห้าม สำหรับคนเกิดวันอังคาร ได้แก่ สีขาว สีครีม

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ เกิดวันพุธ

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่ เกิดวันพุธ ดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ  

ตัวเลข กาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียน ตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลก กับ เลขทะเบียน คือ สีเหลือง

สีต้องห้าม สำหรับคนเกิดวันพุธ ( กลางวัน ) คือ สีส้ม สีทอง

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวัน พุธกลางคืน

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิด วันพุธกลางคืน มีรายละเอียดดังนี้

ห้าม ใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ห้าม ไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4

ตัวเลขบนทะเบียน ตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3 กับ 5

สีรถที่ถูกโฉลกกับ เลขทะเบียน คือ สีขาว

สีต้องห้ามสำหรับคน เกิดวันพุธ ( กลางคืน ) คือ สีส้ม สีทอง

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี มีรายละเอียดดังนี้

ห้าม ใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น

ห้าม ไม่ให้มีเลข 7

สีรถที่ถูกโฉลก กับเลขทะเบียน คือ สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิด วันพฤหัสบดี คือ สีส้ม

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิด วันศุกร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ดังต่อไปนี้

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

ห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว 

ห้าม ไม่ให้มีเลข 7 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียน ตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8

สีรถที่ถูกโฉลก กับเลขทะเบียน คือ สีชมพู แดง

สีต้องห้าม สำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ สีดำ

ดูดวง ทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิด วันเสาร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลขทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรายละเอียดดังนี้

ดูดวงทะเบียนรถจากวันเกิด

ห้าม ใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

ห้าม ไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6

ตัวเลขบนทะเบียน ตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4

สีรถที่ ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน ได้แก่ สีน้ำเงิน

สีต้องห้าม สำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ สีเขียว สีแสด

การดูดวงทะเบียนรถ เป็นความเชื่อด้านเลขศาสตร์ ที่หลายๆคนให้ความสำคัญ เพราะเชื่อว่า หากมีเลขดี เลขมงคล ก็จะช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนให้ชีวิตในแต่ละด้านให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งเรื่องเงินทอง การงาน การเจรจา ความรัก โชคลาภ รวมไปถึงเรื่องการเดินทาง ในทางกลับกัน หากมีตัวเลขที่ไม่มงคล ตามความเชื่อก็ อาจจะส่งผลไม่ดีให้กับชีวิต

ทั้งนี้เป็นเรื่อง ความเชื่อส่วนบุคคล แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การดำรงชีวิตของตัวเรา มีสติ ไม่ประมาท มีความขยันขันแข็ง และทำแต่สิ่งดีๆ เชื่อว่าเรื่องดีๆ ก็จะเกิดกับตัวเราเอง ไม่ต้องพึ่งโชคชะตา

ขอคุณข้อมูลจาก : https://www.hengleasing.com/